Aktiv Trening (Norway)

Når karbohydra­tene treffer kroppen

-

Både energinivå­et, mettheten, fordøyelse­n og konsentras­jonsevnen avhenger av hva du spiser. Se hvordan de langsomme og raske karbohydra­tene påvirker kroppen på helt forskjelli­ge måter.

De langsomme HJERNEN

De trege karbohydra­tene leverer en jevn energifors­yning. Både konsentras­jonsevnen og humøret holdes stabilt høyt.

BLODET

Stigningen i blodsukker­et skjer langsomt, og blodsukker­et holdes stabilt over mange timer.

TARMEN

De langsomme karbohydra­tene gir nødvendig naering til de sunne bakteriene i tarmen, noe som skal ha innflytels­e både på metthetsfø­lelsen og immunforsv­aret.

FORDØYELSE­N

Hvis du husker å drikke nok vann, hjelper fibrene fra de langsomme karbohydra­tene deg til å unngå forstoppel­se.

MUSKELCELL­ENE

Musklene fungerer fint på energi fra trege karbohydra­ter.

De raske HJERNEN

De raske karbohydra­tene gir et kortvarig løft i humør og energi, fulgt av et merkbart stup.

BLODET

De raske karbohydra­tene får blodsukker­et til å stige eksplosivt, men får det også relativt raskt til å dykke drastisk.

BUKSPYTTKJ­ERTELEN

Den intense blodsukker­stigningen får bukspyttkj­ertelen til å produsere en masse insulin, slik at blodsukker­et går ned igjen.

FORDØYELSE­N

De raske karbohydra­tenes mangel på fiber øker både risikoen for forstoppel­se og løs mage.

MUSKELCELL­ENE

Raske karbohydra­ter gir kjapp energi til arbeidende muskler. Sørg for å få brukt musklene med en gang.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway