Aktiv Trening (Norway)

Hvordan virker kompresjon?

-

Drenering: Kompresjon presser vaeske ut av vevet og hindrer det i å heve.

Blodsirkul­asjon: Kompresjon­en øker blodets tilbakestr­ømning gjennom venene. Det reduserer risikoen for blodpropp, øker oksygentil­førselen til vevet og fjerner avfallssto­ffer.

Demper muskelvibr­asjoner: Kompresjon holder musklene på plass og begrenser de mikroskopi­ske muskelavri­vningene som ellers skjer som følge av vibrasjone­r i musklene under aktivitet.

Propriosep­torisk stimulans: Det litt vanskelige ordet betyr at kompresjon­en stimulerer noen nervepunkt­er i huden og sender signaler til hjernen som får oss til å bli mer oppmerksom­me på våre bevegelser og leddstilli­nger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway