Aktiv Trening (Norway)

HOLDER DEG FRISK

-

En svensk undersøkel­se fulgte rundt 24 000 mennesker i ti år. I forhold til dem som i perioden valgte passiv transport, hadde syklistene:

39%

lavere risiko for å utvikle overvekt

11 %

lavere risiko for høyt blodtrykk

20 %

lavere risiko for høyt kolesterol­nivå

18 %

lavere risiko for forstadien­e til diabetes

Kilde: Jaha, okt. 2016

8 Du sover bedre

Du kommer i bedre form av å sykle, og nettopp formen er en avgjørende brikke når det gjelder hvor godt du sover om natta.

Det ble slått fast i en studie fra universite­tet i Georgia. Der studerte forskerne sammenheng­en mellom den målte utholdenhe­ten hos over 8000 menn og kvinner, og hvor godt de sov. Det viste seg å vaere en klar sammenheng mellom hvor lenge deltakerne kunne holde dampen oppe under en utholdenhe­tstest og søvnkvalit­eten. På bakgrunn av resultaten­e konkludere­r forskerne med at spesielt personer over 50 år bør passe på å holde seg i form for å unngå den svekkede søvnkvalit­eten som ofte følger med det å bli eldre. Kilde: Medicine and Science in Sports and Exercise, mai 2014

9 Du får ikke problemer med sexlivet

I hvert fall ikke på grunn av syklingen. Tvert imot, faktisk.

En amerikansk undersøkel­se, der forskerne sammenlign­et syklister med løpere og svømmere, viste at det ikke er økt forekomst av impotens hos mannlige sykkelrytt­ere, i tillegg til at begge kjønn har like velfungere­nde urinveier som andre idrettsutø­vere.

Forskerne studerte også deltakerne­s seksuelle funksjon og fant ut at syklister av begge kjønn scoret høyere på det området enn både løpere og svømmere. Årsaken kartlegges ikke, så la oss bare glede oss over at sykling hjelper sexlivet. Kilde: The Journal of Urology, jun. 2017

10 Det er lettere å holde vekten

Vil du gå ned i vekt, er det lurt å gjøre noe med kostholdet, for det er faktisk ikke vitenskape­lig belegg for at sykling og annen kondisjons­trening gir mindre fett på kroppen.

Derimot gjør syklingen det lettere å holde vekten i sjakk. Det viser en undersøkel­se fra universite­tet i Cambridge. I forsøket fulgte man deltakerne i et år og fant ut at de som syklet til og fra jobb hadde mye lavere BMI enn dem som tok bil, buss eller tog. Effekten var klart størst hos dem som hadde lang reisevei. BMIen var 1,27 lavere hos dem som hadde sykkelavst­and på 10–20 km, og hele 2,8 lavere når den var over 20 km, sammenlign­et med kontrollgr­uppa, som valgte passiv transport på samme distanse i perioden forsøket varte. Kilde: Preventive Medicine, sep. 2016

60 % reduseres risikoen for alvorlige hodeskader med, hvis du sykler med hjelm. Kilde: Sikkertraf­ik.dk

11 Du får mulighet til å vaere sosial

Sykling egner seg veldig godt til å vaere sammen med andre. Mens ulik form kan gjøre det vanskelig å følge hverandre på løpeturen, og det er så som så med den sosiale kontakten når du for eksempel prøver å beseire kompisen din på den andre siden av nettet i tennis, er det naturlig å sykle sammen med vennene dine.

Det betyr at sykling – i tillegg til å utløse «seiershorm­onet» serotonin, som gir en spesiell lykkefølel­se når du for eksempel vinner en skiltspurt – også frigir «kjaerlighe­tshormonet» oksytocin, som vi produserer når vi er sammen med andre. Hormonet er koblet til både bedre humør og redusert stress. Kilde: The Lancet, feb. 2013

12 Du får en god dose naturterap­i

En sykkeltur gjennom skogen, på øde landeveier eller i vakre fjell er gull for sjelen. Det vet alle som har opplevd det.

En nyere spansk undersøkel­se setter en tykk strek under observasjo­nen. Forskerne bestemte seg for å måle effekten på det mentale velvaeret av å sykle i naturen sammenlign­et med sykling i bymiljø. Effekten var slående, for mens deltakerne som syklet blant betong og murstein hadde null effekt på humøret, var det stor effekt hos dem som syklet i naturen.

På bakgrunn av forsøket anbefaler forskerne at man i bymiljøer begynner å utvikle grønne sykkelstie­r, slik at bysykliste­ne også kan komme i godt humør mens de tråkker i vei. Kilde: Environmen­t Internatio­nal, des. 2018 43 % av Oslos befolkning mener byen er en god by å sykle i, ifølge en fersk undersøkel­se. I 2014 var tallet bare 16 %. Kilde: Opinion

 ??  ??
 ??  ?? Jeg forbrenner cirka 400 kcal i timen når jeg sykler. Det tilsvarer jo kaloriinnh­oldet i den chai-teen.
Jeg forbrenner cirka 400 kcal i timen når jeg sykler. Det tilsvarer jo kaloriinnh­oldet i den chai-teen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway