Aktiv Trening (Norway)

Hva er et bra mål?

-

På disse sidene har vi samlet noen gode forslag til mål du kan sette deg på treningsse­nteret. Men du kan også lage ditt helt eget motiverend­e mål ut fra det du drømmer om å oppnå med treningen. Når du skal finne det riktige målet for nettopp deg, kan den såkalte SMART-modellen vaere fin å kjenne til. Modellen beskriver fem ting målet bør vaere:

SPESIFIKT

Velg et mål som er konkret, altså at du vil oppnå noe bestemt. Det er for eksempel ikke et spesifikt mål at du vil komme i bedre form, for hva vil det egentlig si?

MÅLBART

Det er viktig at du kan bevise overfor deg selv at du faktisk har nådd målet. Derfor bør det du bestemmer deg for å oppnå, vaere noe som kan måles.

ATTRAKTIVT

For å holde motivasjon­en oppe, er det viktig at du velger et mål som er attraktivt for deg. Det bør vaere noe du virkelig har lyst til å oppnå.

REALISTISK

Målet kan godt vaere ambisiøst, men det må vaere realistisk. Tenk på hvordan hverdagen din er, og vurder om du har nok tid og er villig til å yte det som må til.

TIDSBESTEM­T

De beste målene er dem som er avgrenset i tid. Det betyr at du bør ha en klar frist for når målet skal vaere nådd. Det hjelper deg til å holde deg fokusert.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway