Aktiv Trening (Norway)

3 TIPS FOR Å NÅ MÅLET

-

1

Planlegg.

Velg noen faste treningsti­dspunkter, og skriv dem opp i kalenderen noen uker fram i tid, på linje med alle andre aktivitete­r.

2

Tren sammen. Vurder å finne deg en treningspa­rtner. Personer som trener sammen med andre, har mye større sjanse for å fortsette, viser undersøkel­ser.

3

Belønn deg selv. Hvis du trenger en ekstra gulrot, kan du gi deg selv en belønning når du har fullført de planlagte øktene, f.eks. nytt treningsut­styr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway