Aktiv Trening (Norway)

Få målbart bedre helse

Målet Jeg skal forbedre helsa på målbare parametere.

-

Fordi: Hvis du først og fremst trener for å få bedre helse, kan det vaere motiverend­e å ha noen klare tall du kan prøve å forbedre. Ved å jobbe målrettet med trening og testing sikrer du at du utvikler deg i riktig retning.

Slik gjør du: Hos flere fysioterap­euter og personlige trenere kan du få laget en helseprofi­l, der det måles fettprosen­t, styrke, kolesterol­nivå, kondisjons­tall, kostholds- og mosjonsvan­er. Alternativ­t kan du starte med å bruke en bodyskanne­r, som finnes i mange treningsse­ntre eller ta en helsesjekk hos legen. Ved å få tall på ulike helseparam­etre får du et godt overblikk over kroppens nåvaerende tilstand og steder du med fordel kan sette inn støtet. Du kan sette deg kortsiktig­e eller langsiktig­e mål om forbedring­er på for eksempel 3, 6 eller 12 måneder.

 ??  ?? Trener du sammen med en partner, kan dere bytte på å introduser­e hverandre for nye øvelser.
Trener du sammen med en partner, kan dere bytte på å introduser­e hverandre for nye øvelser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway