Aktiv Trening (Norway)

Begynne å ta andre øvelser

Målet Jeg skal prøve en ny øvelse på hver trening den neste måneden.

-

Fordi: Hvis du tar de samme øvelsene hver gang du er på treningsse­nteret, kan du oppleve at utviklinge­n stopper opp. Noen nye øvelser på programmet kan skape ny framgang og gjøre treningen morsommere.

Slik gjør du: Har du hatt de samme øvelsene på programmet lenge, kan du sette deg som mål at du på hver trening den neste måneden skal prøve en ny øvelse. Tar du de samme to beinøvelse­ne eller de samme to ryggøvelse­ne hver gang, så gjør det til et mål å teste en ny beinøvelse og en ny ryggøvelse hver uke de neste fire ukene og se om du kan finne noen nye favoritter du kan legge inn i programmet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway