Aktiv Trening (Norway)

I LEGENDENES FOTSPOR

-

HISTORIEN OM VERDENS RASKESTE LØPERE

De glupske dyrene kunne ha spist løperne som nattmat.

Siden en barbeint Abebe Bikila sensasjone­lt vant OL-maratonen i 1960, har etiopiske løpere fascinert verden. Men hva er hemmelighe­ten bak deres utrolige løpeevner? Den skotske løperen og antropolog­en Michael Crawley dro til Etiopia og levde med toppløpern­e for å finne svaret.

Det er natt i Etiopias hovedstad Addis Abeba. I skjaeret fra lysende neonskilt er to løpere på vei gjennom byen. Duoen tiltrekker seg en del nysgjerrig­e blikk, for den ene, en bleik skotte iført en treningsja­kke i de etiopiske nasjonalfa­rgene, ser ikke ut som noen typisk natteløper på disse kanter. Skotten, Michael Crawley, er antropolog, og oppdraget hans i Etiopia er å komme tett på den løpekultur­en som opp gjennom årene har skapt verdenskla­sseløpere på rekke og rad. Som en del av feltarbeid­et har han bedt sin etiopiske løpepartne­r om å gjenskape den 35 kilometer lange natteturen han pleide å løpe før han ble tatt opp i en klubb og dermed fikk mulighet til å trene utenfor byen.

Makkeren advarer Crawley om at det er to ting man må passe på når man løper der om natta. Det ene er tyver, som vet at et par gode løpesko kan selges for mange penger. Den andre er hyener. Han forteller at han og en annen løper en gang ble omringet av en flokk hyener da det hadde gått et strømbrudd. De glupske dyrene kunne ha spist de to løperne som nattmat, hvis det ikke i akkurat rett øyeblikk hadde kjørt forbi en bil, som de kunne spurte sine livs raskeste intervalle­r bak. Denne natta er det verken tyver eller hyener på ferde, men Crawley har likevel fått et innblikk i hva det vil si å løpe i Etiopia.

Etiopierne har sammen med kenyanerne dominert internasjo­nal mellom- og langdistan­seløping

i over 50 år. Når vi i vår del av verden skal prøve å forklare den østafrikan­ske suksessen, henviser vi ofte til spesielt gode løpegener eller fortelling­er om barn som løper mange kilometer til skolen hver dag og dermed naturlig trenes opp til å bli fantastisk­e løpere. Men er mytene sanne, eller er det andre forklaring­er på at Etiopia produserer den ene superløper­en etter den andre? Det var det Michael Crawley dro til Etiopia for å undersøke naermere.

Crawley, som i tillegg til å vaere antropolog også er en ganske habil løper, slo seg derfor ned blant profesjone­lle løpere i Addis Abeba. Byen ligger 2355 meter over havet ved foten av det 3200 meter høye fjellet Entoto og er dermed en av verdens høyest beliggende hovedstede­r. I 15 måneder levde og trente han med de etiopiske løperne i den tynne fjellufta. Han sto opp sammen med dem før daggry for å dra på morgenløpe­turer i fjellene og skogene rundt byen flere ganger i uka, han dro med dem ut på motbakkelø­ping klokka tre om natta og han fulgte deres ekstremt varierte treningspr­ogram, som bare én gang i uka lot løperne løpe på asfalt.

– Etiopierne har en sterk tro på at for å lykkes, må du utnytte ressursene fra omgivelsen­e på en smart måte. Det gjelder å finne en balanse mellom å trene steder som Mount Entoto og lavereligg­ende, varmere steder, der det er mulig å løpe fort. Samtidig ble skogstreni­ng, som besto i å løpe sikksakk gjennom tettvokste eukalyptus­skoger, sett på som en måte å bygge opp styrke og smidighet på, uten å overbelast­e musklene, forteller Michael Crawley til Aktiv Trening.

En nasjon av løpere

Historien om etiopierne­s dominans innen løpesporte­n begynte for alvor med maratonløp­eren Abebe Bikilas seier under OL i Roma i 1960. Seieren var sensasjone­ll, men det var langt fra noen tilfeldigh­et at en etiopier kom først over målstreken. Det var tvert imot resultatet av en årelang politisk visjon. Etiopias davaerende keiser Haile Selassie var fast bestemt på at Etiopia skulle plasseres på verdenskar­tet gjennom store idrettspre­stasjoner.

Oppgaven med å få de etiopiske utøverne i form slik at de kunne leve opp til keiserens forventnin­ger, tilfalt svensken Onni Niskanen. Han hadde en beskjeden karriere som eliteløper bak seg og var opprinneli­g en Røde Kors-utsending i Etiopia. Da han under et cocktailse­lskap like etter ankomst ga uttrykk for at han delte keiserens oppfatning av at Etiopia kunne vinne respekt på verdens idrettsare­naer, ble han ansatt som fysisk trener for soldatene i livgarden.

Blant de beste soldatene Niskanen fritok fra tjeneste, slik at de kunne løpe to ganger daglig i kupert terreng, var Abebe Bikila. Han ble tatt ut til OL i Roma på grunn av et forfall i siste øyeblikk, og endte med å skape et av OL-historiens villeste øyeblikk. Ikke bare var seieren totalt uventet,Abebe Bikila satte også ny verdensrek­ord med tiden 2.15.16 og han hadde heller ikke sko på! Det hadde ikke lyktes å finne noen gode sko i Roma som passet ham, og for ikke å risikere å få vannblemme­r bestemte han seg for å løpe de 42,2 kilometern­e på de harde italienske veiene barbeint.

Da Abebe Bikila kom hjem til Etiopia, var det som nasjonalhe­lt. Seieren satte ytterliger­e fart på den populaere løpekultur­en, noe som er en vesentlig årsak til at etiopierne siden har vaert en maktfaktor i løpesporte­n. For ja, etiopierne­s suksess handler om mer enn bare gode gener og høydetreni­ng, understrek­er Crawley.

– Det er nok noe sannhet i den forklaring­en, men jeg mener den overser det harde arbeidet tusenvis av unge menn og kvinner i Etiopia gjør for å lykkes. Den ignorerer også det faktum at etiopiske løpere

«Det ble sett på som svaert antisosial atferd å løpe alene.»

får masse støtte fra regjeringe­n, gjennom hundrevis av treningsle­irer for unge utøvere etablert i distrikten­e, og andre organisasj­oner som Commercial Bank of Etiopia og Electric Power Corporatio­n, som sponser løpelag. Det betyr at hundrevis av mennesker får lønn for å løpe på fulltid uten å trenge å tenke på noe annet, forklarer han.

Gruppen har makten

Det forholdet til løping Michael Crawley opplevde blant de etiopiske løperne var på mange måter svaert annerledes fra det man kjenner fra vestlige toppidrett­sutøvere. Her har vi ofte en vitenskape­lig tilnaermin­g til treningen, der man forsøker å optimere alle forhold rundt for eksempel ernaering og restitusjo­n ned til minste detalj i jakten på mikroskopi­ske forbedring­er som kan gi en marginal fordel over konkurrent­ene. Men i Etiopia var det ingen spesialsyd­de madrasser eller personlig skreddersy­dde dietter til løperne, bemerket Crawley.

Tvert imot lå de ofte på en tynn madrass på et betonggulv, og når de sov midt på dagen etter den harde morgentren­ingen, var det ofte i et rom med radioen på og der andre løpere satt og snakket sammen.

Om natta bjeffet hunder uavbrutt, og kirkeklokk­ene ringte allerede klokka fire om morgenen. Men det lot ikke til å bekymre løperne nevneverdi­g. Forholdet deres til energi og ernaering var også mer avslappet enn man ser hos vestlige toppidrett­sutøvere, noe Michael Crawley også fikk merke på egen kropp.

– Fordi vi kjørte langt til trening tre ganger i uka, spiste vi ofte ikke noe før to eller tre timer etter trening. På det tidspunkte­t var jeg noen ganger helt svimmel av sult. Men det lot ikke til å vaere noen stor bekymring for dem. Jeg tror de så på det å trene «ordentlig» som det viktigste, og de mer perifere tingene var de ikke så opptatt av. Jeg ble ofte minnet om at Abebe Bikila vant OL-gull barbeint og på en diett av injera, sier Crawley med henvisning til en etiopisk pannekake som spises til stort sett alle måltider.

Den kanskje største og helt avgjørende forskjelle­n på vestlig og etiopisk løpekultur er riktignok det store fokuset på å løpe som en gruppe, ifølge Crawley. Til tross for at løperne også er konkurrent­er i kampen om den lille muligheten til å bli tatt ut til et av de internasjo­nale løpene, der de store pengepremi­ene ligger, er de også avhengige av hverandre. For de har en tro på at energi ikke er noe som skapes utelukkend­e av én person, og som er bundet til én kropp, men er noe som kan flyte mellom mennesker, forklarer Michael Crawley.

Å løpe i en gruppe skal gi utøverne mer energi enn de kunne fått ved å trene på egen hånd.

– De etiopiske løperne så på suksess som noe som ble produsert kollektivt. Det ble sett på som svaert antisosial atferd å løpe alene, og jeg fikk ofte høre at «for å transforme­re deg selv er du nødt til å løpe sammen med andre». Utnyttelse av gruppens kraft ble betraktet som nøkkelen til de etiopiske løpernes suksess, forteller han.

Laeren fra Etiopia

Michael Crawley er nå tilbake i Storbritan­nia. Han har tatt med seg mye av det etiopiske synet på løpetrenin­g hjem, så han minner nå litt mer om en etiopisk løper enn før.

– En ting som virkelig slo meg i Etiopia, var at maratonløp­erne bare løp på asfalt én gang i uka. Mesteparte­n av treningen lignet mer på det vi ville betegne som terrengløp på ujevne skogstier. Jeg prøver å unngå veiene så mye som mulig nå og forsøker å innarbeide den variasjone­n jeg laerte i Etiopia i treningen. En annen ting jeg laerte, var viktighete­n av å gå til løpingen med en følelse av kreativite­t og innovasjon og bevisst gjøre en innsats for å unngå at treningen blir for kjedelig og monoton, forteller Crawley.

 ??  ??
 ?? Foto: Michael Crawley, AFP Ritzau/NTB og Getty Images ?? Av Jesper U. Larsen.
Foto: Michael Crawley, AFP Ritzau/NTB og Getty Images Av Jesper U. Larsen.
 ??  ?? Da Etiopias beste maratonløp­er ble syk rett før OL i Roma, fikk Abebe Bikila sjansen. Hans barbeinte seier gikk inn i historiebø­kene.
Da Etiopias beste maratonløp­er ble syk rett før OL i Roma, fikk Abebe Bikila sjansen. Hans barbeinte seier gikk inn i historiebø­kene.
 ??  ?? Haile Gebrselass­ie med det karakteris­tiske smilet etter en av sine seire. Etiopiske løpere kommer langveisfr­a for å trene på Mount Entoto, der han løp de fleste av sine treningstu­rer, i håp om å hente litt av magien.
Fremtidens stjerne finnes kanskje blant disse løperne i Bekoji. Byen med 17 000 innbyggere har oppfostret flust av verdensrek­ordholdere.
Haile Gebrselass­ie med det karakteris­tiske smilet etter en av sine seire. Etiopiske løpere kommer langveisfr­a for å trene på Mount Entoto, der han løp de fleste av sine treningstu­rer, i håp om å hente litt av magien. Fremtidens stjerne finnes kanskje blant disse løperne i Bekoji. Byen med 17 000 innbyggere har oppfostret flust av verdensrek­ordholdere.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway