Aktiv Trening (Norway)

FASCINEREN­DE LESNING

-

Michael Crawley har skrevet boka «Out of

Thin Air» på bakgrunn av sine 15 måneder blant de etiopiske proffløper­ne. Boka er full av anekdoter og løpeopplev­elser, der vi kommer tett på magien, overtroen og drømmene i den etiopiske løpeverden­en.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway