Aktiv Trening (Norway)

Orden eller kaos?

- Lasse Lyhne, testredakt­ør

Det finnes bager og sekker for ordensmenn­esker, og så finnes det bager og sekker for rotehuer. Jeg tilhører absolutt den siste kategorien, og for meg fungerer det best hvis det bare er ett – maks to – store rom, som alt innholdet kan hives opp i. Det gir en trygghet å vite at alt er der, og at det bare er et spørsmål om å lete gjennom alt, hvis det er noe jeg ikke finner.

Ordenssekk­ene derimot, blir jeg stresset av. I teorien er det jo lurt med egne rom for sko, nøkler, energigele­er, kort osv., men i praksis betyr det at jeg ikke finner tingene mine. De skjuler seg fort i et lite hemmelig rom der jeg distré har lagt dem.

Systemer fungerer bare når de blir overholdt. Så fort man slurver litt, faller de helt fra hverandre. Da foretrekke­r jeg heller kaos. Det gir seg i hvert fall ikke ut for å vaere ryddig.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway