Aktiv Trening (Norway)

GOD KONDISJON GIR BEDRE HUMØR

Hard trening gir bedre mental helse, viser forskning.

-

Mosjon har mange positive effekter på det mentale, men det kan vaere lurt å huske på å trene intervalle­r og andre former for hard trening som gir bedre kondisjon. En ny studie peker på at det også er kondisjone­n – og ikke bare selve den fysiske aktivitete­n – som gir bedre mental helse. Forskerne samlet inn data fra friske unge mennesker og sammenlign­et deres fysiske aktivitets­nivå og kondisjon (VO₂ maks.) med resultaten­e fra to spørreskje­maer om mental helse.

Det viste seg at deltakerne­s kondisjon faktisk hadde en større positiv innflytels­e på deres mentale helse enn det totale fysiske aktivitets­nivået. Så selv om moderat trening også hjelper, kan det vaere lurt å legge inn kondisjons­trening med høy puls i ukeplanen – ikke minst for humørets skyld.

Kilde: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

 ?? ?? All trening som får opp pulsen forbedrer kondisjone­n. Det kan for eksempel vaere intervalle­r i romaskinen.
All trening som får opp pulsen forbedrer kondisjone­n. Det kan for eksempel vaere intervalle­r i romaskinen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway