Aktiv Trening (Norway)

LØP EN RASK 5 KM

-

5 kilometer er en herlig distanse. Det er ofte den første distansen man prøver seg på i et mosjonsløp, og en man kan vende tilbake til og hele tiden forbedre seg på. I 2020 senket Joshua Cheptegei verdensrek­orden på 5 km på herresiden med 2 sekunder til 12.35. Da brukte han bare 2.31 på hver km! Kvinnene fikk en ny rekord samme år, da Letesenbet Gidey forbedret den over 12 år gamle rekorden med over 5 sekunder og med tiden 14.06 naermet seg den magiske grensa på 14 minutter.

Fullt så raske er ikke Aktiv Trenings lesere. Men ti prosent svarer tross alt i en undersøkel­se på aktivtreni­ng.com at de løper under 20 minutter, og totalt løper fire av ti under 25 minutter. Den største gruppa er riktignok de av dere som bruker over en halvtime på de fem kilometern­e.

 ?? ??
 ?? ?? En stor undersøkel­se av mer enn 108 millioner løpsresult­ater viste at menn i snitt løp 5 km på 35.20, og kvinner på 41.30.
En stor undersøkel­se av mer enn 108 millioner løpsresult­ater viste at menn i snitt løp 5 km på 35.20, og kvinner på 41.30.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway