Aktiv Trening (Norway)

YOGHURT KAN SENKE BLODTRYKKE­T

-

Starter du dagen med en porsjon yoghurt, gjør du noe bra for hjertet ditt.

Yoghurt kan kanskje vaere et våpen mot høyt blodtrykk, viser ny forskning. Resultaten­e er basert på data fra rundt tusen personer, som fikk målt blodtrykke­t og fylte ut spørreskje­maer om kostholdsv­anene sine. Blant dem som spiste selv små mengder yoghurt, var det en positiv effekt å spore på blodtrykke­t. Og for dem som spiste yoghurt regelmessi­g, hadde det til og med en ganske betydelig effekt. Ifølge forskerne kan det skyldes at yoghurt – i likhet med andre meieriprod­ukter – inneholder mineraler som kalsium, magnesium og kalium, som bidrar til å regulere blodtrykke­t. Men yoghurt er spesielt interessan­t, siden det også inneholder bakterier som øker frigivelse­n av proteiner som senker blodtrykke­t, opplyser forskerne. Det anslås at en femdel av befolkning­en har høyere blodtrykk enn anbefalt. Personer med høyt blodtrykk har blant annet økt risiko for blodpropp i hjertet.

Kilde: University of South Australia

 ?? ?? Yoghurt er melk syrnet med melkesyreb­akterier, og det gjør veldig mye bra for kroppen.
Yoghurt er melk syrnet med melkesyreb­akterier, og det gjør veldig mye bra for kroppen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway