Aktiv Trening (Norway)

Tre tips for gode ledd

-

1 TREN STYRKE

Sterke muskler gir stabile ledd og dermed mindre belastning på knaerne. Det holder leddene sunne og reduserer risikoen for artrose.

2 UNNGÅ OVERVEKT

Risikoen for artrose i knaerne øker kraftig hvis du er overvektig. Faktisk tyder det på at risikoen for å få artrose er åtte ganger så høy hvis du har en BMI over 30.

3 BEHANDLE SKADENE DINE

Ubehandled­e og ignorerte idrettsska­der kan etter hvert bli til kroniske betennelse­r i leddene, og det kan føre til artrose. Så få gjort noe med skadene dine, og tren alternativ­t inntil du er frisk og rask igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway