Aktiv Trening (Norway)

Fem gode grunner til å flytte styrketren­ingen utendørs

-

1 DU FÅR BEDRE MENTAL HELSE

Grønne omgivelser gir bedre mental helse og velvaere. Det er etter hvert godt kjent at natur og friluftsli­v er et effektivt redskap innen forebyggin­g og behandling av mentale problemer som depresjon og stress. Naturens effekt på humøret fungerer naermest øyeblikkel­ig. En amerikansk undersøkel­se fra 2020 viste for eksempel at bare ti minutter i grønne omgivelser var nok til å gi bedre humør, senke blodtrykke­t og dempe stressføle­lsen hos testdeltak­erne.

2 DU FÅR STØRRE TRENINGSGL­EDE

Et varmt og klamt treningslo­kale kan virke hemmende på motivasjon­en og energinivå­et. Når du derimot får frisk luft og masse plass, vil du ofte oppleve et energikick som gjør at du kan gi enda mer gass. Utendørs legger omgivelsen­e også opp til mer lek i treningen. Det gjør at treningen føles morsommere og mer varierende, noe som øker motivasjon­en til å komme deg ut igjen. En rekke undersøkel­ser har også vist at personer som mosjonerer utendørs generelt nyter treningen mer enn dem som trener inne.

3 DU TRENER HELE KROPPEN

Trening med kroppens egenvekt bidrar til å gi deg en mer velfungere­nde kropp i hverdagen. I motsetning til styrketren­ing på et treningsse­nter, der mange apparater er laget for å fokusere på noen få muskelgrup­per om gangen, vil du med kroppsvekt­øvelser aktivere flere muskler samtidig. Det er øvelser som etterligne­r kroppens naturlige bevegelser og som laerer kroppens muskler å jobbe sammen. Du trener ikke bare for å øke styrken og muskelmass­en, men blir også utfordret på balanse, koordinasj­on og smidighet.

4 DU SPARER TID

De faerreste av oss er så heldige å ha et treningsse­nter som naermeste nabo. Vi må først komme oss til senteret før vi kan begynne å trene, og det kan ta tid. Derimot kan vi som regel kjapt finne et egnet sted å trene utendørs – for eksempel i din egen hage eller den naermeste parken. Utendørs er det heller aldri kø, så du trenger ikke passe på at du legger treningen til tidspunkte­r da det er få mennesker på treningsse­nteret. Du kan trene akkurat når det passer for deg.

5 DU KAN TRENE I HELE VERDEN

Når du er vant til å trene utendørs, er du ikke avhengig av å vaere i naerheten av et treningsse­nter for å få trent. Det betyr at du uten problemer kan trene styrke når du er ute og reiser, i stedet for først å måtte finne et lokalt treningsse­nter eller nøye deg med et lite styrkerom på hotellet. I stedet kan du trene i den friske lufta på terassen, på stranda eller i parken – eventuelt ta med en slynge eller treningsst­rikk, som er enkelt å ha med i kofferten.

 ?? ?? Når du tar kroppshevi­nger, trener du både ryggen, armene, skuldrene og magemuskle­ne på én gang.
Når du tar kroppshevi­nger, trener du både ryggen, armene, skuldrene og magemuskle­ne på én gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway