Aktiv Trening (Norway)

VISSTE DU AT …

-

… kroppens lyder er helt naturlige.

Likevel blir det betraktet som uhøflig for eksempel å rape. Tidligere i historien, for eksempel i middelalde­ren, var kroppens lyder mer akseptert. Men på 1800-tallet lyktes det borgerskap­et å diktere hva som var god oppførsel. Derfra kom normen om at ting som har med kroppen å gjøre, og som virker ubehagelig­e for andre, skal man holde igjen. Hvis ikke bryter man med god folkeskikk. I andre kulturer ses raping på som en kompliment til kokken, så regler om god oppførsel følger både tid og sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway