Aktiv Trening (Norway)

Hva kan watt brukes til?

-

Med en wattmåler i skoen eller rundt håndleddet får du et hav av muligheter i forhold til trening, restitusjo­n og konkurrans­er. Her er de viktigste fordelene ved wattmåling.

NØYAKTIG OG STRUKTURER­T TRENING

Følger du et treningspr­ogram, vil det nesten alltid stå en fart eller intensitet du skal gjennomfør­e hver enkelt treningstu­r i. Det kan gi mange utfordring­er. Hvis du bruker GPS til å måle farten, kan den vaere ganske unøyaktig, og i motbakker vil farten vaere lav, selv om intensitet­en er høy. Hvis du løper etter pulsen, vil den reagere forsinket på økninger i intensitet­en og vaere vanskelig å bruke på intervalle­r. Alle de utfordring­ene eliminerer wattmålere­n. Helt uavhengig av terrenget viser den med det samme hvor høy innsatsen er, og dermed om du har riktig intensitet.

JEVNT OG GODT DISPONERT LØP

Mange løpere har opplevd å møte veggen etter å ha feildispon­ert kreftene og lagt for hardt ut på den første delen av et løp. Det kan du unngå med en wattmåler. Følger du med på hvor høy watt du løper med, kan du sikre at du løper jevnt og holder samme intensitet uansett om det går oppover eller du løper i motvind.

BEREGN TRENINGSBE­LASTNINGEN

Mange treningskl­okker kan beregne hvor hardt du har trent og hvor lenge du bør restituere, men de gjør det på bakgrunn av puls, fart og distanse. Det er ikke så veldig gode parametere, for de tar ikke høyde for hvor tøft du har kjørt musklene med bratte nedoverbak­ker, harde oppoverbak­ker og korte, intense spurter. Det gjør wattmålere­n. Dermed får du et mye klarere og riktigere bilde av hvor hardt belastet kroppen din er etter treningen, og hvor mye hvile den har behov for.

SE FRAMGANGEN

Til nå har du vaert nødt til å teste deg selv på en kjent rute eller ta turen til et laboratori­um og få foretatt en test av oksygenopp­taket, hvis du virkelig vil vite nivået ditt og måle utviklinge­n. Det første er ikke saerlig presist, for det avhenger av vind, vaer, utstyr og dagsform. Det andre alternativ­et er dyrt og tungvint. Med en wattmåler får du et helt nøyaktig tall på hvor mye du har ytet. Har du for eksempel i gjennomsni­tt ytet 3,2 watt per kg på din vanlige løpetur mot 3,0 i siste måned, har du blitt bedre helt uavhengig av vaer og vind.

Følger du med på hvor høy watt du har, kan du sikre at du løper jevnt.

 ?? ?? En månedlig test, der du måler hvor mange watt du løper med på en rute på 5–6 km, er perfekt for å sjekke formutvikl­ingen.
En månedlig test, der du måler hvor mange watt du løper med på en rute på 5–6 km, er perfekt for å sjekke formutvikl­ingen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway