Aktiv Trening (Norway)

Test deg selv – og finn din FTP

-

Grunnlaget for å kunne trene etter watt er at du kjenner din såkalte Functional Threshold Power (FTP). Det tallet danner utgangspun­ktet for treningen og wattsonene du bør fokusere på i treningen. Du kan finne FTP på ulike måter. Den tradisjone­lle og mest nøyaktige er å løpe så fort du kan i 60 minutter.

Det gjennomsni­ttlige wattallet du klarer å holde, er din FTP. Det er imidlertid en veldig hard test, og den krever god form og løpeerfari­ng å gjennomfør­e riktig. Heldigvis finnes det også noen andre metoder som er mye lettere å gjennomfør­e:

10-MIN.-TESTEN er super for nybegynner­e. Den går ut på at du beveger deg så langt som mulig (løping, gåing eller en kombinasjo­n) på 10 minutter. Deretter finner du det gjennomsni­ttlige wattallet, trekker fra 15 prosent og kommer fram til FTP. Har du for eksempel 250 watt i snitt, er din FTP 212,5 watt.

3-5-9-TESTEN er godt egnet til erfarne løpere. Den består av en god og lang oppvarming etterfulgt av 3 minutter der du gir alt. Deretter 5 min. aktiv restitusjo­n, der du for hvert minutt bytter mellom å gå og jogge, før testen avsluttes med å gi alt i 9 minutter. FTP regnes nå ut ved å finne gjennomsni­ttet for 3 min.-testen og 9 min.-testen og trekke fra 15 prosent. Løper du for eksempel 350 watt på 3 min.-testen og 300 på 9-min.-testen, er ditt gjennomsni­tt 325 watt – og din FTP 276,25 watt.

Det er viktig at du er opplagt og ikke har trent hardt i dagene før FTP-testen. Du bør varme opp med for eksempel 10 min. rask gange/jogging etterfulgt av tre stigningsl­øp, der du på cirka 80 meter akselerere­r fra jogging til lett spurt. FTP-testen bør tas cirka hver sjette uke, og sonene bør så justeres slik at de alltid tilsvarer din nåvaerende form.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway