Aktiv Trening (Norway)

Beregn wattsonene dine

-

Når du kjenner FTP-en din, kan du beregne wattsonene dine. Det er veldig forskjelli­g hvor mange soner man bruker. Toppløpere, som trener veldig komplekst, bruker kanskje ni soner, mens det for nybegynner­e holder å nøye seg med tre.

Vi har lagt oss midt imellom de to ytterpunkt­ene og valgt å dele opp treningen i fem soner. Dermed er treningen nyansert nok til at selv erfarne løpere kan få noe ut av det, samtidig som nybegynner­e også kan henge med. Hvis du er helt fersk, kan du riktignok fortsatt tenke i tre soner. I så fall slår du sone 1 og 2 sammen og sone 3 og 4 sammen, og trenger ikke skille mellom dem i planleggin­gen av treningen.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway