Aktiv Trening (Norway)

Hva kan vaere årsaken til lavt testostero­nnivå hos menn?

-

Redusert produksjon av testostero­n (hypogonadi­sme) kan oppstå ved direkte påvirkning på testikkelf­unksjonen, for eksempel ved skader eller sykdom. I tillegg skjer det et naturlig, aldersrela­tert fall, som setter inn rundt 50-årsalderen. Noen menn merker ikke noe til det, men hos andre medfører det symptomer som trøtthet, tap av muskelstyr­ke, manglende energi og sexlyst, depressive følelser, irritasjon og konsentras­jonsvanske­r. Derfor snakker enkelte om at også menn har en overgangsa­lder, kalt andropause­n, som henger sammen med det synkende nivået av det mannlige kjønnshorm­onet. Forskere mener at omkring 20 prosent av alle menn over 50 år skal ha symptomer på for lav testostero­nproduksjo­n.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway