Aktiv Trening (Norway)

Har menn i dag mindre testostero­n i kroppen?

-

Ja, mye tyder på at tidligere generasjon­er av menn hadde mer testostero­n i kroppen enn vi har i dag. En dansk studie av over 5000 menn har vist at nivået av det mannlige kjønnshorm­onet i gjennomsni­tt har falt med 14 prosent hvis man sammenlign­er menn født på 1920-tallet med menn født på 1960-tallet. Forskerne vet ikke sikkert hvorfor nivået er dalende, men har rettet søkelyset mot flere faktorer. Det kan kanskje ha noe å si at vi er blitt mindre fysisk aktive og har mer stillesitt­ende jobber, at vi spiser flere usunne matvarer eller at vi utsettes for forurensin­g og forskjelli­ge giftstoffe­r.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway