Aktiv Trening (Norway)

Kan man få tilskudd av testostero­n hos legen?

-

Menn som ikke danner nok testostero­n selv, kan behandles med hormontils­kudd, som gis i form av tabletter, innsprøytn­ing eller en gelé som smøres på huden. I blant annet USA er behandling med testostero­n svaert utbredt, men legene her hjemme er litt mer tilbakehol­dende med å skrive ut resepter. Noen mener det bør vaere snakk om en konkret sykdom eller skader i for eksempel testiklene før man gir tilskudd. Det skyldes blant annet en mistanke om at det kan øke risikoen for blodpropp.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway