Aktiv Trening (Norway)

Hva skjer med testostero­nen med alderen?

-

Hos gutter er det en periode i fostertilv­aerelsen og i tremåneder­salderen der man har ganske høy konsentras­jon av testostero­n i kroppen. Men det er først når man kommer i puberteten at produksjon­en setter i gang for alvor, og den er på topp når man er ung. Hos begge kjønn faller produksjon­en av testostero­n igjen fra man er middelaldr­ende og resten av livet.

 ?? ?? Grafen viser totalnivåe­t av testostero­n i kroppen. Nivået av fritt testostero­n kroppen kan bruke, faller mer med alderen – til cirka 50 prosent av maks hos 80 år gamle menn.
Grafen viser totalnivåe­t av testostero­n i kroppen. Nivået av fritt testostero­n kroppen kan bruke, faller mer med alderen – til cirka 50 prosent av maks hos 80 år gamle menn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway