Aktiv Trening (Norway)

Hva bør kvinner vite om testostero­n?

-

Kvinner produserer mye mindre testostero­n enn menn. Men også hos kvinner bidrar et sunt nivå av testostero­n til at kroppen fungerer optimalt, og også noen kvinner opplever symptomer på fallende testostero­nnivå med alderen. Studier tyder på at kvinner med hormonmang­el kan oppnå sterkere muskler og skjelett, samt økt sexlyst og bedre humør, gjennom testostero­ntilskudd i svaert små doser. Men det mangler gode, langvarige undersøkel­ser av effektene, og derfor er ikke behandling­en så veldig utbredt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway