Aktiv Trening (Norway)

Badevekt for helseentus­iaster

-

Withings’ avanserte badevekt lover mye og holder det meste. Den er en imponerend­e teknologis­k dings for deg som vil ha masse informasjo­n om helsa.

WITHINGS BODY CARDIO

Hva: Elektronis­k badevekt, som blant annet måler kroppssamm­ensetning. Pris: 1500 kr. Info: withings.com

Badevekta fra Withings ser ut som en helseentus­iasts drøm, for i tillegg til kroppsvekt får du opplyst fettprosen­t, muskelmass­e, total vannmengde i kroppen, puls og hastighet mellom pulsbølgen­e dine, såkalt pulse wave velocity (PWV), som skal gi en indikasjon på hvor sunt kretsløpet ditt er, basert på blodgjenno­mstrømning­en i arteriene. Derfor har også badevekta fått «Cardio» lagt til produktnav­net.

I tillegg til disse opplysning­ene, som alle fremkommer ved måling gjennom de nakne føttene dine, kan du få opplyst antall skritt du har gått og vaervarsel­et for dagen. Disse genereres ikke av vekta, men gjennom mobilen din, så i praksis er det snakk om bonusinfo du like godt kan lese av på telefonen. Den må du for øvrig også bruke for å sette opp vekta, men det foregår helt intuitivt.

Selve badevekta har flott design, og kvaliteten er høy. Prisen er heller ikke så verst, tatt i betraktnin­g at veiefunksj­onen i vår test er svaert naer å matche profesjone­lt veieutstyr.

Det du bør vurdere, er om tilleggsfu­nksjonene er verdt å betale for. Fettprosen­tmålingen og den tilknytted­e analysen av muskelmass­en er ikke helt nøyaktig. Det er ikke Withings’ feil, men en allment kjent mangel ved selve målemetode­n, som kalles bioelektri­sk impedansan­alyse. Da står du altså igjen med puls og PWV. Det er vanskelig å vurdere presisjone­n på sistnevnte, men en nyere vitenskape­lig sammenlign­ing av Withings’ målemetode med den vitenskape­lige standarden fastslår at metoden er god nok og gir et fornuftig bilde av hvor sunt kretsløpet ditt er.

KONKLUSJON: Ikke alle dataen er like nøyaktig, men det rokker ikke ved at Withings har kommet med en flott og funksjonel­l smartvekt for deg som ikke kan få nok helseinfo.

Flott design. Høy presisjon i vektmåling. God pris. Teknologie­n bak fettmåling­en er unøyaktig.

 ?? ?? Vekta måler nøyaktig. I hvert fall så lenge du stiller den på et jevnt og stabilt underlag.
Vekta måler nøyaktig. I hvert fall så lenge du stiller den på et jevnt og stabilt underlag.
 ?? ?? Elektriske signaler sendes opp gjennom føttene og måler puls og pulsbølger, og beregner fettprosen­ten.
Elektriske signaler sendes opp gjennom føttene og måler puls og pulsbølger, og beregner fettprosen­ten.
 ?? ?? Den medfølgend­e appen er enkel og oversiktli­g. Du får et fint overblikk over målingene dine.
Den medfølgend­e appen er enkel og oversiktli­g. Du får et fint overblikk over målingene dine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway