Aktiv Trening (Norway)

STYR UNNA FORURENSIN­G

-

● SMÅ VEIER

Velg en rute der du først og fremst løper på mindre veier. Forskning viser at luftforure­nsingen faller drastisk så fort man søker litt bort fra de mest trafikkert­e veiene.

● GRØNN RUTE

Når du løper i parker i byen eller andre grønne områder, får du både vesentlig mindre forurensin­g og en naturopple­velse på kjøpet.

● RIKTIG TID

Unngå å løpe langs veien i rushtiden, da det er flest biler på veiene. Løper eller sykler du til og fra jobb, så vurder en alternativ rute, der du unngår den verste trafikken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway