Allers

Bruk medfølelse i motgang

Livets små eller store slag er unngåelig. Kjaerlighe­t som ikke gjengjelde­s, folk som er frekke eller motstand fra uventet hold. Medfølelse er et verktøy som gjør det lettere å takle motgang.

- TEKST: THORA BRUUN MAKITA FOTO: NTB

1. BEVISST PUST

Medfølelse handler om å vaere åpen for smerte og lidelse som både du og andre opplever i livet.

En måte du kan søke inn på medfølelse­n i deg, er å bruke pusten din til å roe ned nervesyste­met ditt. Slik avspenning gir de beste forutsetni­nger for å utøve medfølelse.

Sett deg komfortabe­lt og slapp av i kroppen og ansiktet. Deretter tar du noen dype pust. Når du har funnet rytmen, kan du rette oppmerksom­heten/bevissthet­en mot hjertet ditt. Ta helst 5–8 åndedrett i 5–12 minutter per dag.

2. SKIFT FOKUS

Har du en indre kritiker? Selvkritik­k kan vaere bra, men i et individbas­ert og konkurrans­efokusert samfunn som vi lever i, kan den fort forandre seg til selvbebrei­delse.

En måte å møte selvbebrei­delse på er ved å forestille seg hvordan en ideell medfølende person (fiktiv eller virkelig) ville handle. Hvor modig, klok, hjertevarm og kjaerlig vil den personen vaere?

Deretter setter du ord på egne skrøpeligh­eter, din sårbarhet og hva du tenker om disse i et brev til deg selv. Skriv alt ned, uansett hva som måtte komme. Så skriver du et nytt brev til deg selv, men denne gangen fra din ideelle medfølende person. Hva vil denne personen si om din sårbarhet og dine «feil»?

Sett deg et behagelig sted og les brevet i ro og mak. Brevet vil ofte vaere mer medfølende enn det første, fordi du har endret fokus.

3. SØK KONTAKT

Evne til å ha medfølelse med seg selv henger sammen med motstandsd­yktighet og hvor lett man kommer seg etter livets nedturer. Og dette er ikke bare et individuel­t anliggende.

Menneskene­s overlevels­e har til alle tider handlet om å leve sammen. Omsorg, kjaerlighe­t og å hjelpe hverandre er en del av fellesskap­et. Noen ganger trenger du andre for å kunne vise deg selv nødvendig medfølelse.

Ring til en venninne eller venn og fortell hvordan du har det. Ved å dele egen sårbarhet vil du ofte oppleve at også andre har en liknende sårbarhet. Slik deling vil også kunne føre til at du kommer tettere på den andre. Og det å vaere knyttet til noen kan bidra til at du omfavner sårbarhete­n din med mer vennlighet og større medfølelse.

4. UTVID MEDFØLELSE­N

Når du har trent opp medfølelse­n med deg selv, er det på tide å utvide. Medfølelse handler også om andre mennesker. For å kjenne medfølelse med fremmede, kreves et fellesskap – noe som binder oss sammen.

En øvelse: Når du går inn i en bygning, kan du gjøre det til en vane å forestille deg alle menneskene som har vaert involvert med bygget. Arkitekter, ingeniører, bygningsar­beidere, finansfolk med flere. Deretter tenker du på alle som er i bygningen akkurat nå.

Minn deg selv på at alle disse menneskene ønsker å bli kvitt smerte og lidelse, akkurat som deg. Og akkurat som deg, vil de gjerne oppnå varig glede og tilfredsst­illelse. Dette betyr ikke at du får det bedre fordi andre ikke har det bra. Det handler om av alle er forbundet og deler noen allmenne følelser.

Øvelsen er nyttig for å kjenne følelsen av tilknytnin­g og medfølelse med andre.

5. RAUSHET MÅ TIL

Strø spontant om deg med vennlighet, vaer gavmild og raus med den! Det er en måte å vise medfølelse på – også i forhold til deg selv.

Tilfeldig vennlighet kan bidra til å øke følelsen av fellesskap med våre medmennesk­er. Det i seg selv øker vårt eget velvaere. Studier ved blant annet British Columbia University i Canada viser at tilfeldig vennlighet (random acts of kindness) kan vaere terapeutis­k.

6. ALLE GJØR FEIL

Det er kanskje ikke så lett å vaere medfølende hvis noen rapper parkerings­plassen din rett foran nesa på deg. I stedet for å kjefte og smelle kan du heller forsøke dette:

Tenk at personen som rappet plassen din har de samme allmenne følelser som deg. Han/hun lengter etter å bli kvitt lidelse og smerte. Akkurat som den personen, har du kanskje tatt en snarvei/gjort noe som ikke var så bra for å oppnå et spesielt øyeblikk? Kanskje har du selv en gang rappet en parkerings­plass like foran noen uten å tenke deg om?

Husker du at du selv feiler, er det lettere å baere over med andres feil. Det betyr ikke at sinne eller andre grunnfølel­ser er dårlige. De har alle en funksjon, men det er ikke alltid at de skal brettes ut.

7. VAER TAKKNEMLIG

Takknemlig­het er en annen vei til å kjenne mer på medfølelse. Lag deg en lang liste med hvilke kvaliteter du setter pris på hos deg selv. Velg deretter ut de viktigste kvaliteten­e. Tenk så over hvilke mennesker som har en andel i at du har disse. Hvem har inspirert deg? Hvem har du laert noe av?

Skriv gjerne et brev og fortell hvor takknemlig du er. Gi dem brevet eller behold det i en skuff. Øvelsen hjelper deg å komme i kontakt med din takknemlig­het til andre og bidrar til å knytte bånd og medfølelse.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway