Allers

Ta vare på hjerte, muskler, immunsyste­m – og planeten

-

Raudåta er nesten nederst i naeringskj­eden og oljen trenger derfor ikke å renses med hensyn til forurensni­ng. Dette gjør at oljen i kapslene har beholdt sin spesielle sammensetn­ing av naeringsst­offer vi opprinneli­g finner i raudåta.

Zooplankto­net Calanus finmarchic­us beiter på planteplan­kton og bidrar derfor til å omdanne planter til fett og proteiner som resten av marine arter kan nyttiggjør­e seg av.

Raudåta er en av verdens største fornybare marine ressurser, og det høstes bare noen hundredels promille av den årlige tilveksten.

Den høstes svaert forsiktig og prosessere­s skånsomt uten kjemikalie­r.

Zooca® Inneholder de marine fettsyrene EPA og DHA som bidrar til normal hjertefunk­sjon. Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 250 mg EPA og DHA.

Zooca® Original er tilsatt vitamin D som er godt for benbygning, muskelfunk­sjon og immunsyste­m.

Astaxanthi­n er naermest et innebygget konserveri­ngsmiddel, og sørger for at fettsyrene holder seg godt.

Høstet og produsert av et entusiasti­sk Zooca® team i Nord-norge.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway