Allers

Biografisk

-

Filmen «Respect» er et biografisk, musikalsk drama om den legendaris­ke R&b-artisten Aretha Franklin. Fra hun sang i farens gospelkor som barn, til hun ble en internasjo­nal superstjer­ne og ble kalt «Queen of Soul». Rollen som Aretha spilles av Jennifer Hudson. Franklin selv var med på å tilrettele­gge for filmen inntil hun døde i 2018. Premiere 13.august.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway