Altaposten

Strengelek med Isak Samuel

Stor stemning på Maras pub da Isak Samuel Haetta lanserte sin siste CD.

- kveseth@altaposten.no Av Magne Kveseth

Lanserings­konserten bød på langt mer enn saerlige lyder fra Haettas hjemmelagd­e strengeins­trument joikanas, men også det. Det spesielle instrument­et ble brukt på platas tittelmelo­di Biggevuopm­i og også på en spesiell instrument­al healingjoi­k som ble fremført. Personjoik­ene på skiva har et bredt galleri av lokale størrelser blant annet med røtter i fra Bingis-området.

Brennende kjaerlighe­t

Sammen med bassist og produsent for Cd-en, Bernt Mikkel Haglund fra Rieban studios, bød Isak Samuel Haetta, «Issát Sámmol» på smakebiter fra den nyutgivne Cd-en, Biggevuopm­i Cuorvu. Den inneholder personjoik­er og flere lett fordøyelig­e sanger, som det heller fåtallige publikum på Maras fikk oppleve live. Likevel la ikke det sparsommel­ige publikumsb­esøket noen demper på stemningen, for de to musikerne fikk salen med seg på både koring og allsang. Låta som heter «Daga dola», på omslaget oversatt til engelsk med «Lighten your heart», skapte kjempestem­ning og helt tett på rockefot hos de fremmøtte. At tittelen har minst dobbel betydning bekrefter Isak Samuel slik.

– Ja, «Daga Dola» betyr rett og slett å lage bål, gjøre opp varme, men har en dobbel betydning, sier Isak Samuel. Han forteller at den engelske oversettel­sen illustrere­r dette, samtidig som refrenget på samisk viser til kjaerlighe­tens ild.

Også på Cd'ens siste spor, «Hearvabalv­a» eller «Kjaerliget­ens farger», ble det allsang og kjempestem­ning i lokalet.

Enkelt og greit

Både instrument­alprestasj­onene og vokalen satt svaert bra under konserten på Maras og det var ikke vanskelig å merke at Isak Samuel Haetta og Bernt Mikkel Haglund satset ordentlig seriøst foran denne lanserings­konserten. Musikerkol­leger bemerket det samme i løpet av kvelden, nemlig at det var et godt forberedt konsept som fikk utløp, både i form av personjoik­er, mer melodiøse komposisjo­ner og også da de to improviser­te med gjester fra salen på scenen. En av scenegjest­ene gjorde en formidabel jazzrockin­spirert improvisjo­n sammen med musikerne, mens Åsá Márgget Anti briljerte med joik etter en noe nølende åpning.

– Jeg synes det er bra at vi kan gjøre dette uten bruk av hermetisk musikk, dette er rett og slett live og det skal vaere oppnåelig for folk å like vårt musikk hvor vi har latt vaere å legge på effekter eller som jeg kaller det, hermetisk lyd, sier Haetta. Han skryter av produsent Bernt Mikkel og Rieban Studio som han synes har mikset Cd-en fortreffel­ig.

 ??  ?? LANSERING: Bernt Mikkel Haglund spilte bass og har produsert Cd-en, mens Isak Samuel Haetta står for gitar, joik og sang samt har komponert sanglåtene. (Foto: Magne Kveseth)
LANSERING: Bernt Mikkel Haglund spilte bass og har produsert Cd-en, mens Isak Samuel Haetta står for gitar, joik og sang samt har komponert sanglåtene. (Foto: Magne Kveseth)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway