Mil­lion­gjeld etter Id-ty­ve­ri

Ekte­par og de­res dat­ter in­volvert i det som kan va­ere en om­fat­ten­de svin­del­sak.

Altaposten - - Nyt­he­ter - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Iføl­ge en kjen­nel­se fra Hå­lo­ga­land lag­manns­rett har fa­mi­li­en på tre blitt på­dratt gjeld til na­er­me­re 80 kre­di­to­rer. Sam­let ut­gjør gjel­den minst 6.800.000 kro­ner.

Bi­stands­ad­vo­kat Hå­vard Ut­støl Ja­kob­sen øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken, og vi­ser til det lag­manns­ret­ten skri­ver. Hel­ler ikke Finn­mark po­liti­dis­trikt øns­ker å kom­men­te­re sa­ken. Po­li­ti­et vi­ser til at sa­ken er un­der etter­forsk­ning og fle­re kan va­ere for­na­er­me­de i sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.