Funn av gull­myn­ter

Altaposten - - Nyheter -

Bare spør Jahn Roald Kris­ti­an­sen og Tor In­ge Iver­sen, som beg­ge ved hjelp av me­tall­de­tek­tor fant eld­gam­le myn­ter for fire og fem år si­den. Det sis­te mynt­fun­net til Tor In­ge Iver­sen er 700 år gam­mel og ble fun­net i 2014. Myn­te­ne be­fin­ner seg nå på uni­ters­i­tets­mu­se­et i Tromsø.

(Foto: Tor In­ge Iver­sen)

Lat­ha­ri er ste­det for gam­le myn­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.