Hvis det vi le­ser om ver­den stem­mer sånn pas­se, blir vår for­stå­el­se av ver­den der­et­ter.

Altaposten - - Reportasje -

I en tid hvor alle kan pub­li­se­re sine me­nin­ger om alt og alle, er det vik­ti­ge­re enn no­en gang å va­ere kri­tisk til det som blir sagt og skre­vet. I na­sjo­nal avis­uke sam­ar­bei­der vi med lo­kal­avi­sen for å fyl­le på med fakta­kunn­skap. Ele­ver på 4., 6. og 9. trinn får gra­tis avi­ser og ar­beids­hef­ter på skole­pul­te­ne i uke 44. Bes­till ma­te­ri­ell på avis­uke.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.