Går for sa­misk og kvensk Auf-lag

Altaposten - - Nyheter - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

AUF i Nord-nor­ge går sam­men om for­slag. – På lands­møte er det sendt inn et for­slag på end­ring av ved­tek­ter fra AUF i Finn­mark, AUF i Troms og AUF i Nord­land på å få et sa­misk og kvensk navn for or­ga­ni­sa­sjo­nen, skri­ver po­li­tisk nest­le­der i AUF i Finn­mark Tho­mas Fred­rik Kris­ten­sen, i en presse­mel­ding.

Fore­slått navn på sa­misk er «Bar­gi­id Nou­raid­li­h­ka­dus», på kvensk «Työ­te­li­jöit­ten nuor­ten­joukko» som over­satt be­tyr «Ar­bei­der­nes ung­doms­be­ve­gel­se».

– Alle men­nes­ker som bor i vårt lang­strak­te land er en del av det nors­ke fel­les­ska­pet. I det fel­les­ska­pet skal vi ta vare på hver­and­re, også den sa­mis­ke og kvens­ke be­folk­nin­gen. Et eget sa­misk og kvensk navn for AUF, er enda et steg i rik­tig ret­ning, sier Kris­ten­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.