To bi­ler kjør­te ut i sam­me sving

Såpe­glatt føre skap­te trøb­bel i Bosse­kop natt til lør­dag.

Altaposten - - Nyheter -

Det­te bil­det fra kryssetinn til Bor­ch­gre­vink høy­den( krys­set til Tho­mas bakk vei­en) er et syn­lig be­vis på at vei­ene var ri­me­lig glat­te i byen i hel­ga. Un­der­kjølt regn før­te til at fle­re bi­ler kjør­te ut på det såpe­glat­te fø­ret.

En tip­ser sier føl­gen­de om hen­del­sen i Bor­ch­gre­vink høy­den:

– Det har kjørt ut alt mu­lig i dis­se svin­ge­ne opp igjen­nom åre­ne, men ald­ri to på en natt som jeg vet om. Men det var vel­dig glatt i natt. I begge til­fel­le­ne i Bor­ch­gre­vink høy­den stakk bil­fø­rer fra ste­det uten å mel­de ifra til po­li­ti­et. Det ble søkt i naer­om­rå­det etter bil­fø­rer­ne, uten hell.

PLANTA I GRØFTA: De to bi­le­ne, en ter­reng­bil og en per­son­bil, hav­net i grøfta på om­trent sam­me sted. (Foto: To­re Jo­han­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.