Kla­re til å jak­te ulv

Over 30 rein og sau skal va­ere drept av ulv. Nå er det le­vert søk­nad om skade­fel­ling.

Altaposten - - Nyheter -

NRK Sap­mi skri­ver at ul­ven som i for­ri­ge uke drep­te over 20 sau i Ka­ra­sjok nå tro­lig her­jer i en rein­flokk like i naer­he­ten. Det er fun­net fle­re døde reins­dyr, som man mis­ten­ker er drept av ulv.

Nå har Fi­et­tar rein­beite­dis­trikt søkt om å få av­li­ve ul­ven, be­kref­ter Fyl­kes­man­nen i Finn­mark til ka­na­len.

Rein­ei­er Jo­han Hen­rik Skum i Fi­et­tar rein­beite­dis­trikt fryk­ter yt­ter­li­ge­re tap der­som ul­ven ikke fel­les sna­rest.

– Det­te er et vel­dig stort tap, og vi kom­mer sann­syn­lig­vis ikke til å fin­ne alle de drep­te reins­dy­re­ne, for­tel­ler rein­ei­er Jo­han Hen­rik Skum til NRK Sap­mi. Je­ge­re står iføl­ge rein­ei­er Al­sak Ei­ra kla­re til å ryk­ke ut der­som de får fel­lings­til­la­tel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.