På­gre­pet etter ty­ve­ri

Altaposten - - Nyheter -

For­syn­te seg av dekk og bil­de­ler. To menn ble på­gre­pet etter et ty­veri­raid i Al­ta, meld­te Finn­mark po­liti­dis­trikt man­dag mor­gen. De to i 30-åre­ne er på­gre­pet og sik­tet for vin­nings­kri­mi­na­li­tet

– De har opp­søkt uli­ke be­drif­ter og for­synt seg av blant an­net bil­fel­ger, dekk og bil­de­ler, opp­ly­ser po­li­ti­et. De mel­der at beg­ge per­sone­ne er av uten­landsk opp­rin­nel­se.

– De vil bli av­hørt ut­over da­gen, mel­der po­li­ti­et. (Il­lust­ra­sjons­bil­de)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.