Skrem­men­de gøy

Altaposten - - Kultur -

Det mang­let ikke på del­ta­ke­re da Aron­nes gren­de­lag in­vi­ter­te til hal­low­e­en­fest på Aron­nes grende­hus. Et sted mel­lom an­slags­vis 70 og 80 små pluss en drøss for­eld­re møt­te opp til fest.

Hele første­eta­sjen, in­klu­dert gym­sa­len, var «pyn­tet» med etter­kopp­nett og in­sek­ter, spø­kel­ser og skje­lett, monst­re og hode­skal­ler. Pøl­ser, saft og popcorn – og selv­føl­ge­lig masse­vis av god­te­ri sto på me­ny­en.

Etter en skum­mel hekse­his­to­rie i gym­sa­len bar det ut i sko­gen bak sko­len, på en grøs­sen­de spø­kel­ses­sti i mør­ket. Det hele ble av­slut­tet med et hal­low­e­en-tog fylt med skrem­men­de, små og sto­re del­ta­ke­re.

Se fle­re bil­der på al­ta­pos­ten. no

SKUMMELT: Bå­de voks­ne og barn had­de iført seg flot­te, skrem­men­de ko­sty­mer. (Foto: Tan­ja Skog­lund, TS Foto De­sign)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.