Skal ta seg av for­hand­lin­ger

Altaposten - - NYHETER -

For­mann­ska­pet ved­tok sist ons­dag at råd­mann Bjørn-atle Han­sen skal gå inn i for­hand­lin­ge­ne med grunn­ei­er ved Sven­bak­ken i Tverrelv­da­len. – Jeg øns­ker ikke å si noe om hvil­ke vur­de­rin­ger som er gjort, ver­ken av for­mann­ska­pet el­ler ad­mi­ni­stra­sjo­nen. Sa­ken er unn­tatt of­fent­lig­het og der­for er jeg knapp i kom­men­ta­re­ne, sier råd­mann Bjørn-atle Han­sen. Råd­man­nens inn­stil­ling til for­mann­ska­pet var at area­lei­e­ren for­lang­te for høy pris, og at kom­mu­nen ikke bur­de kjø­pe. Al­ta­pos­ten er kjent med pris­for­lan­gen­de var 10 mil­lio­ner, el­ler 7,4 mil­lio­ner der­som grunn­ei­er kun­ne få be­hol­de fire tom­ter.

– Jeg kan be­kref­te at for­mann­ska­pet øns­ket at jeg skul­le ta meg av for­hand­lin­ge­ne, sier Han­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.