Drop­per bil­bel­te

Altaposten - - Nyheter -

He­le 43 pro­sent av nors­ke bøn­der sier de drop­per sik­ker­hets­bel­te når de kjø­rer uten­for of­fent­lig vei. Ba­re 17 pro­sent sier de all­tid bru­ker bel­te. Hold­nin­ge­ne til sik­ker­hets­bel­te blant bøn­der kom­mer fram i en un­der­sø­kel­se Sen­tio har ut­ført for Ar­beids­til­sy­net. De van­ligs­te grun­ne­ne som opp­gis for å drop­pe bel­tet er at det ik­ke an­ses som nød­ven­dig, dår­li­ge va­ner el­ler at det er snakk om kor­te av­stan­der, skri­ver til­sy­net i en presse­mel­ding. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.