Had­de engle­vakt da bi­len gikk rundt

Hå­kon Kris­ti­an Hal­dor­sen fra Al­ta krøp uskadd ut av bi­len og ring­te etter hjelp.

Altaposten - - Nyheter - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­[email protected]­ta­pos­ten.no

Fre­dag kveld var Hal­dor­sen (20) ikke dår­li­ge­re i form etter bil­ulyk­ken i Ne­ver­fjord enn at han kun­ne leg­ge ut en Face­bo­ok-opp­da­te­ring for å be­ro­li­ge sine ven­ner og fa­mi­lie.

Mør­ban­ket

Da lå han på Ham­mer­fest syke­hus, føl­te seg mør­ban­ket men var ved godt mot. – Det har gått bra med meg. Jeg fø­ler meg som et styk­ke mør­brad og mang­ler kla­er etter at de ble klip­pet BARE MØR­BAN­KET: Hå­kon Kris­ti­an kun­ne kry­pe uskadd ut av bi­len. opp. El­lers har jeg det etter for­hol­de­ne bra, sier Hå­kon Kris­ti­an Hal­dor­sen til Al­ta­pos­ten. Det­te skrev han: «AE får vel­dig man­ge mel­din­ger på te­le­fon, jeg er ok og lig­ger på Ham­mer­fest. Bi­len min. Er helt øde­lagt, men det skal me­re til for å ta knek­ken på meg! God helg alle, ikke sik­kert jeg sva­rer på mel­din­ger.»

Ring­te nød­num­mer

Ulyk­ken skjed­de fre­dag for­mid­dag i den skar­pe svin­gen mel­lom Ne­ver­fjord og Kval­sund, da Hå­kon som job­ber som laste­bil­sjå­før, var på tur til Skai­di for å hen­te laste­bi­len. Den tøffe 20-årin­gen klat­ret selv ut av bi­len og ring­te nød­num­me­ret.

VRAK: Bi­len fikk hard med­fart etter ulyk­ken i Ne­ver­fjord. (Foto Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.