Bor tra­fikk­far­lig

Altaposten - - Nyheter -

34 pro­sent av be­folk­nin­gen bor i om­rå­der som er tra­fikk­far­li­ge for barn, iføl­ge SSB. An­de­len er størst i by­ene (42 pro­sent). I spredt­byg­de strøk lig­ger an­de­len på 25 pro­sent. Halv­par­ten av dem som opp­gir at de bor i tra­fikk­far­li­ge om­rå­der er unge alene­bo­ere un­der 25 år. 12 pro­sent opp­gir at de er pla­get av støy fra gate el­ler vei, fly, be­drif­ter el­ler byg­ge- og an­leggs­virk­som­het når de opp­hol­der seg uten­for bo­li­gen. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.