Al­ta bry­ter lo­ven, sli­ter ut le­ge­ne

Altaposten - - Sidan 1 -

I Al­ta skal det va­ere 2.000 le­di­ge plas­ser på lege­lis­te­ne, fa­sit er til­na­er­met in­gen. Sam­ti­dig sli­tes le­ge­ne ned av krong­le­te by­rå­kra­ti og høyt ar­beids­press. – En gi­ven­de jobb fø­les mind­re gi­ven­de. Man fø­ler seg util­strek­ke­lig, sier fast­le­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.