– Nåd­de ikke å lage eget bud­sjett

Ord­fø­rer­par­ti­et Høy­re ro­ser Aps bud­sjett­ar­beid i Lop­pa.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­[email protected]­ta­pos­ten.no

Høy­res gruppe­le­der i Lop­pa kom­mune­sty­re, Stå­le Saet­her, har in­gen pro­ble­mer med å inn­røm­me at ti­den ikke strakk til i ar­bei­det med årets bud­sjett. Han tar selv­kri­tikk:

– Som gruppe­le­der er det mitt an­svar å sør­ge for det­te bud­sjett­fram­leg­get, men hel­ler enn å kom­me med bort­for­kla­rin­ger så skal vi va­ere helt aer­li­ge. Vi had­de mye ar­beid med no­mi­na­sjo­ne­ne i Høy­re for Troms og Finn­mark og der­for ble vi ikke fer­di­ge. Da vi i 2012 le­ver­te vårt eget bud­sjett­for­slag fikk vi kri­tikk for det, for in­gen had­de gjort det før, er­ind­rer Saet­her. – Vi skal også va­ere så rau­se at vi kan ro­se våre po­li­tis­ke mot­stan­de­re i Ar­bei­der­par­ti­et, som i mot­set­ning til oss, le­ver­te et kom­plett bud­sjett­for­slag, sier Saet­her.

TAR SELV­KRI­TIKK: Stå­le Saet­her (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.