Blir ikke i Lop­pa

Enk­le­re liv på Amfi i Al­ta le­ver i bes­te vel­gå­en­de.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Bjar­[email protected]­ta­pos­ten.no Bjar­ne Krog­stad

Står fast på opp­si­gel­se.

Tid­li­ge­re i au­gust kom ny­he­ten om at sel­ska­pet bak Enk­le­re Liv var kon­kurs som føl­ge av et un­der­skudd på 200 mil­lio­ner. Men kort tid etter kom glad­ny­he­ten. Jo­tun­fjell Part­ners kjøp­te opp kje­den, og vil dri­ve den vi­de­re. En glad­ny­het ikke alle har fått med seg. – Spørs­må­le­ne kom­mer nes­ten dag­lig. «Er ikke ere kon­kurs?», «Hvor len­ge hol­der dere åpent?» Kun­der blir sta­dig ove­r­as­ket at vi har åpent. De har lest i avi­sen at vi skul­le leg­ge ned, men ikke at det gikk bra med oss her på Amfi, sier bu­tikk­sjef Tone An­der­sen Drey­er.

Hun sier at det er sa­er­lig nå i jule­ti­den med man­ge salg og det blir van­lig å put­te på bytte­lap­per på ga­ve­ne, at spørs­må­le­ne kom­mer. – Sa­er­lig de ny­an­sat­te be­gyn­ner å lure når de får sån­ne spørs­mål. Selv om jeg vet at det går bra med oss, får man en klump i ma­gen.

Det som kom­mer til å skjer, for­kla­rer Drey­er, er at Enk­le­re Liv vil gå til­ba­ke til røt­te­ne sine og sel­ge hjelpe­mid­ler for en enk­le­re hver­dag.

– Bu­tik­ken har va­rer and­re ikke har og til­bake­mel­din­ge­ne er gode. Nå kjø­rer vi 70 pro­sent for å kvit­te oss med man­ge av de gam­le va­re­ne. Jeg har ikke fått den ful­le over­sik­ten over hva som kom­mer, men det blir ikke så mye «dill­dall», men et stør­re ut­valg av hjelpe­mid­ler. Det har blitt for­søkt både helse­kost og skjønn­hets­pro­duk­ter, men det er ikke vår greie.

FORTSETTER: Bu­tikk­sjef Tone An­der­sen Drey­er sier at hun ikke har fått noen be­skjed om at de kom­mer til å leg­ge ned med det førs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.