Po­li­ti­et har fri­gitt åsted etter kniv­stik­king

Natt til søn­dag ble en kvin­ne på­gre­pet i Al­ta for å ha kniv­stuk­ket mann i ar­men.

Altaposten - - Nyheter -

Det var seks del­ta­ke­re på adres­sen ved Bosse­kop/midt­bak­ken da hen­del­sen skjed­de natt til søn­dag, om­lag klok­ken 04.55. Ope­ra­sjons­le­der Ei­rik Pe­der­sen ved Finn­mark po­liti­dis­trikt kun­ne den på­føl­gen­de mor­ge­nen opp­ly­se at de holdt på med å av­høre del­ta­ger­ne på sam­men­koms­ten. Iføl­ge po­li­ti­et er den sik­te­de kvin­nen kjent for po­li­ti­et fra fle­re tid­li­ge­re sa­ker, blant an­net i for­bin­del­se med vold. Også den kniv­skad­de man­nen er en gjen­gan­ger i po­li­ti­ets re­gis­ter. Både den for­na­er­me­de og kvin­nen er i 20-åre­ne. De har iføl­ge po­li­ti­et ha en re­la­sjon og bor på sam­me adres­se. Søn­dag gjor­de po­li­ti­et tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser på adres­sen hvor hen­del­sen fant sted. For­na­er­me­de i sa­ken er ikke al­vor­lig ska­det.

– Vi er fer­dig med de tek­nis­ke un­der­sø­kel­se­ne på ste­det og åste­det er fri­gitt, sier Po­liti­ad­vo­kat Guro Stef­fen­sen i Finn­mark po­liti­dis­trikt til Al­ta­pos­ten man­dag for­mid­dag.

På spørs­mål om det er av­klart hva man­nen har blitt stuk­ket med, sva­rer Stef­fen­sen at de har en idé, men kan på nå­va­eren­de tids­punkt ikke ut­ta­le seg om det.

PÅ­GRE­PET: En mann i 20-åre­ne had­de fle­re stikk­ska­der etter kniv da po­li­ti­et i Al­ta kom til ste­det. En kvin­ne i sam­me al­der er ar­res­tert for stik­kin­gen. (Foto: André Ben­dixen / NRK)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.