Altaposten

Skatt fra steinalder­en

Britt Irene fant en skiferkniv i blomsterbe­det.

- Av Rolf Edmund Lund rolf@altaposten.no

Britt Irene Ring fra Storekorsn­es fant den flotte skiferkniv­en allerede for 3-4 år siden og har oppbevart den helt til Gjerde dukket opp. – Da Gjerde var innom for å varsle om planlagte registreri­nger, fortalte jeg om kniven jeg hadde funnet i blomsterbe­det. Sjelden har jeg sett en så glad mann, ler Britt Irene. Jakter spor fra steinalder­en Forskeren er nemlig på hvileløs leting etter spor fra steinalder­en og fortalte i vår om det fireårige prosjektet Stone Age Demographi­c. På oppdrag fra UIT, og finansiert av Norges Forsknings­råd, forsøker han å sette funnene i sammenheng. Da var det rene «julegaven» som dukket opp på østsiden av Altafjorde­n, en kniv som er mellom 5.000 og 7.000 år gammel. – Kniven har ligget trygt og kjølig her hos oss. Den var så fin at jeg vurderte å ramme den inn og henge den på veggen, men nå kommer den jo til nytte for de som skal skrive historien, sier Britt Irene, som medgir at det gjelder å vaere bevisst på hva man finner. Det er lett å tenke at dette ikke er noe spesielt. – Da bør jo ekspertene få en mulighet til å se på det, før vi i et travelt øyeblikk fjerner det eller lar det ligge, sier finneren, som er glad hun tok vare på den fiskeforme­te skiferkniv­en. Gjorde grunnarbei­d Kniven ble etter alle målemerker hentet opp fra jorda da familien gjorde et skikkelig grunnarbei­d med huset for noen år siden. De var langt nede, under sokkelen på huset. – Vi hadde gravd og skiftet jord og lagt dren. Jeg regner med at dette er årsaken til at kniven plutselig var å finne i blomsterbe­det. Jeg husker jeg ble litt forfaer, men det var jo ingenting imot reaksjonen til Gjerde som kalte det rene juleaften, sier Britt Irene med et smil. – Kjenner du til at det er gjort denne type funn tidligere i området? – Jeg har fått høre at Margit Korsnes i sin tid fant ulike ting i potetlande­t, men det er jo ikke godt å si om dette var funn fra steinalder­en, sier hun. Gir innsikt Jan Magne Gjerde legger ikke skjul på at han synes funnet er fantastisk.

– Slike funn kan gi oss mer innsikt i livet i steinalder­en. Nyere forskning og analysemet­oder har gjort at man kan funne ut mer om disse gjenstande­ne. I første omgang er det mulig å finne ut hvor råstoffet er hentet. De senere årene er det funnet to steder langs Altafjorde­n, der skifer ble «hentet ut» for å lage redskaper. I steinalder­en brukte de harde råstoffer som chert, flint, kvarts og kvartsitt til å lage redskapar som kniver, pilspisser, spydspisse­r og økser. – For omlag 7.000 år sidan begynte man å ta i bruk skifer som råstoff til å lage redskaper. Nye teknikker ble tatt i bruk, som flatehoggi­ng og sliping av redskaper. Dette gjorde at man fikk nye former på en del av

redskapene. Spesielt gjelder dette for pilspissen­e og knivene der skiferen først ble hogget til emne – og så slipt til den ønskede formen. Dette gjorde at noen av knivene ble spesielt fine i formen. Noen av dem har formen til dyr som småhval og fisk. Skaftet har noen ganger stiliserte dyrehoder, for eksempel av elg, sier han.

Andre kniver har ikke vaert i bruk og var trolig statusgjen­stander. Skiferen ser ut til å vaere mer i bruk langs kysten enn på innlandet.

– Dette kan ha sammenheng med at mange av skiferreds­kapene ble brukt ved bearbeidin­g av fisk og marine pattedyr, som for eksempel sel og småhval, sier han.

 ??  ??
 ??  ?? TAKKNEMLIG: Jan Magne Gjerde var en glad mann da Britt Irene Ring kunne hente fram knivfunnet på Storekorsn­es. (Foto: Privat)
TAKKNEMLIG: Jan Magne Gjerde var en glad mann da Britt Irene Ring kunne hente fram knivfunnet på Storekorsn­es. (Foto: Privat)
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway