Vil fjer­ne krav om ser­ve­ring

NHO Reise­liv kal­ler kra­vet om bord­ser­ve­ring på ste­der som har skjen­ke­be­vil­ling, un­der­lig. De vil ha bort for­skrif­ten som på­leg­ger det­te.

Altaposten - - NYHETER -

Iføl­ge VG har or­ga­ni­sa­sjo­nen sendt over et end­rings­for­slag til na­e­rings­mi­nis­te­ren og helse­mi­nis­te­ren.

– Bord­ser­ve­ring gjør drif­ten unød­ven­dig vans­ke­lig for sva­ert man­ge. På sam­me måte som man kan få kjøpt kaf­fe over disk på en kafé, bur­de man kun­ne kjø­pe mat og drik­ke over disk på ute­ste­der med skjen­ke­be­vil­ling, sier Ole Michael Bjørn­dal, som er po­li­tisk fag­sjef i NHO Reise­liv.

Han me­ner det ikke er noe pro­blem å hol­de en av­stand på én me­ter i køer på dag- og kvelds­tid.

NHO me­ner det er unød­ven­dig med krav om bord­ser­ve­ring. (Foto: NTB Scan­pix)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.