Sko­gen kut­tes

Altaposten - - DEBATT - Svein Aasegg

Al­ta­gårds­sko­gen er ikke bare en umis­te­lig el­gam­mel kul­tur­skatt og le mot norda­vind fra yt­ter­sida. Den og furu­sko­gen rundt fjord­bun­nen har på sitt vis – kan­sje frem­for noe – i alle ti­der va­ert Al­tas vare­mer­ke og an­sikt utad for både fo­ket som bor her og folk som be­sø­ker oss her nord.

Så her bør nok lo­kal­po­li­ti­ker­ne ten­ke seg godt om for ikke å mis­te mer av både eget og Al­tas an­sikt utad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.