Om­gjø­ring av frade­ling

Altaposten - - DEBATT - Odd Er­ling Mi­kal­sen

– Bonde­la­get går til Fyl­kes­man­nen for å få om­gjort et lo­kalt, lov­lig fat­tet ved­tak. Slik skal vi ikke ha det! Og Bonde­la­get skal va­ere klar over at en stor del av med­lem­me­ne de­res stil­ler seg ufor­stå­en­de til den­ne handle­må­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.